M4B in de pers: Artikel in het Speakers Academy Magazine

Prof. Dr. Chris Peeters en Pieter Cobelens zijn beide geinterviewd voor de jaaruitgave van de Speakers Academy®. Tevens is in deze uitgave een advertorial opgenomen over M4B.