Luchtmacht

Motto: “Eén team, één taak!”  De belangrijkste kenmerken van de Koninklijke Luchtmacht zijn: gegarandeerde inzet, (inter)nationale samenwerking (VN, NAVO, ‘ad hoc’ coalities etc.), innovatieve technieken en tactieken, een ‘platte’ organisatie, grote flexibiliteit en enthousiast en vakkundig personeel.

Taken:

 • het leveren van wereldwijde slagkracht vanuit de lucht waar en wanneer de regering dit verlangt;
 • het verkrijgen en behouden van luchtoverwicht met alle beschikbare wapensystemen;
 • het creëren van vrijheid van handelen te land en ter zee door middel van operaties vanuit de lucht;
 • het uitvoeren van luchtverkenningsoperaties;
 • het uitvoeren van internationale crisisbeheersing en humanitaire operaties;
 • bijdragen aan het behoud van de internationale rechtsorde door te dreigen met inzet of zo nodig door daadwerkelijke inzet van de Luchtmacht wapensystemen.

Onderdelen:

 • Jachtvliegtuigen

  De uitvoer van alle krijgsmachtoperaties in de toekomst is alleen uitvoerbaar met de ondersteuning van jachtvliegtuigen. De 68 F-16 jachtvliegtuigen, die gestationeerd zijn op twee vliegbases in Nederland (Leeuwarden en Volkel) en een vliegbasis in de Verenigde Staten (te Tucson, Arizona ten behoeve van opleidingen), vormen gezamenlijk het hoofdwapensysteem van de Luchtmacht. Met deze jachtvliegtuigen worden luchtverdedigingmissies, missies ter ondersteuning van de Landmacht en de Marine en luchtverkenningsmissies gerealiseerd. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar staan er twee toestellen paraat om de veiligheid en integriteit van het Nederlandse luchtruim te kunnen garanderen. Sinds 1993 zijn F-16’s vrijwel onafgebroken ingezet geweest ter ondersteuning van diverse operaties in het buitenland (zoals boven het voormalig Joegoslavië, Kosovo, Afghanistan en Libië). 

  Het Nederlandse bedrijfsleven neemt deel in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF), een geavanceerd multirole-toestel van de 5e generatie. Hoewel de vanaf 1979 operationele F-16's inmiddels na meer dan 30 jaar intensief gebruik het einde van hun operationele, economische en  technische loopbaan hebben bereikt, wordt een beslissing tot aanschaf van een vervanger volgens het meest recente regeringsakkoord pas eind 2013 genomen.

 • Helikopters

  Het Defensie Helikopter Commando (DHC) omvat alle luchtmacht en maritieme helikopters van de Koninklijke Luchtmacht en is onder verantwoordelijkheid van de Commandant der Strijdkrachten ondergebracht in het Commando Luchtstrijdkrachten. Het DHC is actief vanaf meerdere locaties: Vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy, Vliegbasis Leeuwarden en vanaf Fort Hood in Texas, Verenigde Staten (ten behoeve van opleidingen). De taakstelling van deze helikopters is zeer verschillend. Zo zijn er Reddingshelikopters die vooral boven de Noordzee en Waddenzee levensreddende operaties en patiënten transport vluchten uitvoeren (AB-412 en NH-90). Daarnaast wordt een zeer belangrijk aandeel gevormd door lichte en middelzware transport helikopters (Alouette III, Cougar en Chinook). Deze zijn onmisbaar tijdens alle krijgsmachtoperaties door de geboden flexibiliteit om door het luchtruim goederen en militairen te transporteren. Ook in vredestijd hebben deze helikopters belangrijke taken, zoals de inzet ten behoeve van brandbestrijding. De bewapende helikopters (Apache) vormen bij uitstek het gewenste middel om in korte nabijheid van grond- en maritieme operaties observatie- en gevechtssteun te kunnen leveren. De operationele inzet van de helikopters van het DHC is de afgelopen jaren gerealiseerd in het voormalig Joegoslavië, Cambodja, Irak, Eritrea, Afghanistan en ten behoeve van de bestrijding van piratenacties voor de kust van Afrika en Azië.

 • Transportvliegtuigen

  De transportcapaciteit van de Luchtmacht bestaat in de eerste plaats uit drie grote luchttransport vliegtuigen genaamd (K)DC-10 voor strategisch luchttransport over lange afstanden waarvan er twee ook kunnen worden ingezet als tankervliegtuigen om andere vliegtuigen in de lucht van brandstof te voorzien. Voor korter tactisch luchttransport beschikt de Luchtmacht over vier C-130 Hercules transportvliegtuigen. Als laatste is het VIP transportvliegtuig, de Gulfstream, ingedeeld bij de Luchtmacht. Hiervan wordt zowel door het Koninklijk Huis, de bewindslieden als andere hooggeplaatste ambtenaren en militairen gebruik gemaakt.  Tevens is met een aantal NATO-landen een memorandum of understanding getekend voor de opzet van de Strategische Airlift Capaciteit (SAC) waarmee de komende 30 jaar in NAVO verband wordt geopereerd met drie zeer grote C-17 transportvliegtuigen vanaf een vliegbasis in Hongarije. De NATO Airlift Management Agency (NAMA) is verantwoordelijk voor al het onderhoud van deze toestellen, dat wordt uitgevoerd door Boeing. Alle luchttransportvliegtuigen van de Luchtmacht ontvangen hun opdrachten vanuit het European Airtransport Command (EATC) dat vanaf de Vliegbasis Eindhoven alle Franse, Duitse, Belgische en Nederlandse opdrachten coördineert en voorbereidt.

 • Commandovoering

  De geïntegreerde tactische commandovoering, de gevechts- en verkeersleiding van de Luchtmacht binnen het Nederlandse luchtruim worden gerealiseerd vanuit het commandocentrum te Nieuw-Milligen (op de Veluwe). Deze taken worden bij inzet van Luchtmacht wapensystemen tijdens operaties in het buitenland geregeld uitgevoerd door de zogenaamde vliegende commandocentra (AWACS toestellen) die in vredestijd zijn gestationeerd op de Vliegbasis Geilenkirchen in Duitsland, net over de grens met Zuid-Limburg.

 • Opleidingen en Logistiek

  De interne Luchtmachtopleidingen worden verzorgd door de Koninklijke Militaire Luchtmacht School op de Vliegbasis Woensdrecht. Daar is tevens het Logistiek centrum gevestigd waar onder meer groot onderhoud en modificaties aan de (vliegende) wapensystemen wordt gerealiseerd.

“De belangrijkste kenmerken van de Koninklijke Luchtmacht zijn: gegarandeerde inzet, internationale samenwerking, innovatieve technieken en tactieken, een ‘platte’ organisatie en een grote flexibiliteit.”

Meer informatie

Klik hieronder voor meer informatie over: