Snel maar doordacht effectief handelen!

Een kandidaat M4B (Commodore b.d.) vertelt:

Tijdens het vliegen in een F-16 jachtvliegtuig is er geen tijd voor langdurige beslissingsprocessen. Je vliegt niet alleen naar je bestemming zoals verkeersvliegtuigen dat normaliter doen, maar je moet ook de wapensystemen aan boord bedienen, je formatieleden goed in de gaten houden, communiceren met diverse instanties, uit het bereik blijven van vijandelijke luchtverdedigingssystemen en je constant aanpassen aan het wijzigende tactische scenario.
Eén van de belangrijkste randvoorwaarden hiervoor is het opbouwen van wat we binnen de Luchtmacht ‘Situational Awareness’ noemen. Dat komt er op neer dat je zoveel mogelijk belangrijke informatie verzameld met alle ter beschikking staande systemen en met al je zintuigen, een zo goed mogelijk beeld op te bouwen van je omgeving en je eigen positie daarin, zodat je daarop gebaseerd goede en effectieve acties initieert, uitvoert en aan je formatieleden bekend stelt. Dat alles moet leiden tot het optimaal, effectief en veilig inzetten van het aan jou toevertrouwde wapensysteem, van de andere vliegers in je formatie en van jezelf. De gehele vliegeropleiding en je verdere carrière als jachtvlieger binnen de Luchtmacht is erop gericht om het hiervoor beschreven proces te optimaliseren en constant te blijven verbeteren tijdens sterk wisselende omstandigheden.

Uiteraard heeft een dergelijke dagelijkse werkomgeving ook gevolgen voor het functioneren buiten de directe jachtvliegerij. Als leidinggevende en manager binnen de Luchtmacht, waar het motto ’één team, één taak’ bij uitstek van toepassing is, ben je eigenlijk ook constant bezig om je ‘Situational Awareness’ (SA) te verbeteren en te gebruiken. Dat reikt veel verder dan de Nederlandse vertaling van deze term kan uitdrukken: situationeel bewustzijn.

Als sterk output gerichte organisatie worden zeer uitdagende doelstellingen gedefinieerd binnen de Luchtmacht, waar je als leidinggevende invulling moet geven:

  • zorg dat je binnen een week met 6 vliegtuigen en 100 personeelsleden operationeel inzetbaar bent vanaf een nog niet bekende locatie;
  • maak binnen een week als onmisbare schakel deel uit van een internationaal hoofdkwartier waar de planning van alle luchtoperaties waaraan wordt deelgenomen wordt gerealiseerd;
  • kom binnen een maand met een plan om de personele sterke van je organisatie met ongeveer 20% te verminderen zonder effect op de slagkracht van die eenheid;
  • zorg dat jouw vliegbasis binnen een jaar voldoet aan specifieke luchtwaardigheidseisen en dat ISO certificering kan worden gerealiseerd;
  • of andere soortgelijke complexe opdrachten.

Ook dan is het noodzakelijk om zo snel mogelijk SA op te bouwen betreffende alle relevante randvoorwaarden. Wat is het probleem? Wat is het gewenste einddoel? Welke middelen heb ik ter beschikking? Met wie moeten acties worden gecoördineerd en wat zijn de gekoppelde risico’s, etc? En dan kun je principes die je als jachtvlieger hanteert ook prima benutten: heldere doelstelling, maximaal anticiperen, gebruikmaken van je teamspelers en noodzakelijke marges inbouwen! Uiteraard moet alles binnen het beschikbare budget worden uitgevoerd waardoor ook commerciële en financiële competenties sterk worden en zijn ontwikkeld.

Door intensieve interactie met stafelementen, andere krijgsmachtdelen, bewindslieden en andere externe organisaties tijdens niet operationele detacheringen tijdens je loopbaan, wordt een goed politiek gevoel ontwikkeld waarbij een duidelijke nuancering ontstaat tussen een grote doel- en taakgerichtheid en het belang van het proces waarmee die taakstelling wordt gerealiseerd. Ook hier weer door optimaal gebruik te maken van SA opbouw, interpretatie en toepassing.

Uit het voorgaande is duidelijk dat (ex-)Luchtmachters op vele fronten kunnen worden ingezet. Binnen korte tijd zullen ze binnen een nieuwe functie de noodzakelijke SA opbouwen en daarop gebaseerd een strategie uitzetten om onderkende doelstellingen in teamverband te kunnen realiseren rekening houdend met alle relevante randvoorwaarden en zonder verlies van draagvlak bij het betrokken personeel. Door een maximaal flexibele instelling is het incasseringsvermogen hoog en zijn alle inspanningen gericht op een optimaal traject om tot maximale resultaten te komen ook onder druk en met wijzigende randvoorwaarden.

Een jachtvliegtuig moet als deel van een grotere formatie effectief kunnen opereren binnen alle zeer snel wisselende dreigende operationele omstandigheden, maar moet ook weer veilig komen landen om zekere vervolgmissies te kunnen blijven uitvoeren. De (ex-)Luchtmachtmanager met deze ervaring levert binnen een brede taakstelling deze garantie zeker ook in het bedrijfsleven!

 

Deze kandidaat is beschikbaar per direct voor het aansturen van complexe (luchtvaart) organisaties. Is de Franse taal machtig en heeft een internationaal netwerk bij Defensie-industrie.