Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is een administratief en logistiek ondersteunende overkoepelende organisatie. De Defensie Materieel Organisatie bestaat uit een aantal directies die weer zijn onderverdeeld in ressorts met allen hun eigen specialisme.

De ingedeelde militairen bekleden geen operationele functies en zijn afkomstig uit alle krijgsmachtdelen en worden tijdelijk (2 tot 3 jaar) geplaatst bij DMO. Binnen DMO zijn ook de onderhoudsbedrijven van Defensie ondergebracht. Deze bedrijven verzorgen de instandhouding van het overgrote deel van het defensiematerieel, van advies tot aanschaf, in exploitatie, en tot afstoting.

Een onderdeel van DMO is CAMS Force Vision, waar zwaar beveiligde defensiesoftware en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld.

“Binnen DMO zijn ook de onderhoudsbedrijven van Defensie ondergebracht.”

Meer informatie

Klik hieronder voor meer informatie over: