Commando Diensten Centra

Als een van de 7 Defensieonderdelen is het Commando DienstenCentra (CDC) het shared service center voor Defensie. Het CDC ondersteunt wereldwijd de krijgsmacht met onder meer huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten.

Het CDC werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar en levert zijn producten en diensten volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen. Het CDC levert specialistische diensten en producten op kosteneffectieve wijze.

 • Facilitair Bedrijf Defensie

  Het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD) levert facilitaire ondersteuning voor de krijgsmacht en de militaire ondersteunende diensten binnen Nederland. Denk daarbij aan reprografie, wasserij, postbezorging, magazijnbeheer en servicebalies.

  Het FBD levert facilitaire dienstverlening aan Defensieonderdelen in heel Nederland. Het bedrijf is ingedeeld in 7 regio’s: Den Helder, Den Haag, Breda, Schaarsbergen, Oirschot, Soesterberg en Havelte.

  De regiokantoren hebben een stafbureau voor de coördinatie van de uitvoerende werkzaamheden. Onder de regiokantoren vallen 52 Defensielocaties waar 39 servicebalies zijn ingericht. Bij de servicebalies kunnen Defensiemedewerkers terecht met hun facilitaire (aan)vragen.

 • Financiën

  Het Financieel DienstenCentrum (FDC) verwerkt en betaalt jaarlijks circa 400.000 facturen, verleent diensten op het gebied van vorderingenbeheer en is verantwoordelijk voor het kas- en rekeningbeheer. Daarnaast levert het FDC kassiers en kasbeheerders voor uitzendingen en grote oefeningen.  De Defensie Fiscale en Douane Eenheid (DFDE), onderdeel van het FDC, is actief op fiscaal en douanetechnisch gebied. Het DFDE verzorgt circa 35.000 douane- en btw-aangiftes voor heel Defensie en is het kenniscentrum op fiscaal en douane gebied voor Defensie.

   

 • Defensieacademie

  De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) verzorgt voor Defensie alle initiële officiersopleidingen, het hoger loopbaanonderwijs en HRM-gerichte cursussen. Daarnaast voert de NLDA voor Defensie relevant militair-wetenschappelijk onderzoek uit.

  De NLDA is een militair-wetenschappelijk opleidings- en kennisinstituut. De Commandant der Strijdkrachten stuurt de NLDA rechtstreeks aan. Organisatorisch gezien valt het NLDA onder het Commando DienstenCentra. De NLDA werkt intensief samen met civiele universiteiten en hogescholen en wetenschappelijke instituten.

Initiële officiersopleidingen
De initiële officiersopleidingen voor de landmacht, luchtmacht en marechaussee worden gegeven op de Koninklijke Militaire Academie in Breda en voor de marine op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder.

Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek
De Faculteit Militaire Wetenschappen in Breda en Den Helder verzorgt het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Loopbaanonderwijs
Loopbaanonderwijs op midden en hoog niveau wordt gegeven op het instituut Defensie Leergangen in Den Haag. Op het hoogste niveau gebeurt dit bij de Leergang Topmanagement Defensie in Den Haag.

Personeelsondersteuning

De personele dienstverlening ligt bij de Divisie Personeel & Organisatie Defensie, welke bestaat uit 10 bedrijven. Elk bedrijf heeft een eigen expertise en bezit gedegen kennis van de Defensieorganisatie.
De Divisie Personeel & Organisatie Defensie bestaat uit de volgende bedrijven:

 • Bedrijfsmaatschappelijk Werk: biedt hulp en bijstand aan Defensiemedewerkers, thuisfront, veteranen en dienstslachtoffers.
 • Externe Bemiddeling Defensiepersoneel: begeleidt Defensiepersoneel bij het vinden van een baan buiten Defensie.
 • Formatieadvies: adviseert Defensieonderdelen over hun formatievraagstukken.
 • Gedragswetenschappen: ondersteunt Defensie met praktijkgericht sociaal-wetenschappelijk onderzoek, advies en dienstverlening.
 • Geestelijke Verzorging: begeleidt Defensiemedewerkers bij levensbeschouwelijke/ethische vragen en (geestelijke) nood.
 • Human Resources:: de P&O-vraagbaak en -ondersteuner van Defensiemedewerkers.
 • Integriteit: de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) is het expertisecentrum op het gebied van sociale en zakelijke integriteit en aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden. Tevens kunnen externen ongewenst gedrag of andere integriteitsschendingen van Defensiemedewerkers bij de COID melden.
 • Juridische Dienstverlening: levert diensten als bezwaar en beroep, schadeclaims en mediation.
 • Re-integratie: bevordert de inzetbaarheid en belastbaarheid van arbeidsverzuimende werknemers, voor een duurzame deelname aan het arbeidsproces.
 • Werving en Selectie: voorziet de Defensieonderdelen tijdig in de opgedragen hoeveelheid militair personeel van de juiste kwaliteit.

“De vakgebieden huisvesting, catering, gezondheidszorg, transport, ICT en personele en facilitaire diensten worden verzorgd door het CDC, die 24/7 zijn producten en diensten levert volgens afgesproken kwaliteit, levertijd, hoeveelheid en tegen marktconforme prijzen.”

Meer informatie

Klik hieronder voor meer informatie over: